Výklad tarotových karet - www.kartarkahelena.cz - výklad karet 

Výklad tarotových karet

Tarotová karta slunce

Tarotové karty a jejich vykládání je velmi starý způsob předpovídání událostí, které by se mohly vyskytovat v budoucnosti člověka. Tarotové karty nám nepředvídají jen budoucnost, ale mohou nám říci více o minulosti i přítomnosti. Historie tarotu spadá do prehistorických dob. Dnes se pravděpodobně již nepodaří přesně zjistit, kdy a kde vznikl. Přetvářel se a vstřebával nové filosofické systémy během celého historického vývoje lidstva. Tarotové karty mají schopnost odhalit roušku tajemství.Jedna verze vzniku tarotových karet vypráví o tom, že jej přivezli do Evropy kočovní Cikáni v 15. století, jiná že první zmínky o tarotu pocházejí z italských šlechtických rodin, kdy si jej nechávali jednotlivé rody pro sebe přímo vytvářet od významných umělců tehdejší doby. Je dokonce možné, že z nich a jejich různých druhů se vyvinuly všechny hrací karty. I dnes naleznete na trhu nebo mezi kartáři velkou spoustu rozmanitých tarotových karet. Pro nás jsou tatorové karty důležitou magickou pomůckou. Tarot je balíček karet, obvykle o počtu 78 kusů, který se dále dělí na 22 karet Velké arkány a Malou arkánu. Každá tarotová karta bývá výtvarně zpracována. Kresby jsou vázány určitými pravidly. Tarotové karty jsou pro mne jako kniha, v níž si můžeme společně přečíst dějiny stvoření světa i budoucnost.

Mnohdy se můžete dozvědět důležité informace, aby člověk dokázal pochopit příčiny a souvislosti svých problémů a podíval se na ně s nadhledem. Taroty nám poskytují svou vizuální symbolikou příležitost k sebepoznání. Prostřednictvím tarotových symbolů můžeme nahlédnout do svého nitra a zjistit, zdali to, co činíme, činíme správně. Pokud byla vnitřní rovnováha porušena pomohou nám najít způsob, jak ji nastolit. Na Taroty se můžeme obracet o radu denně, například aby nám pomohly pochopit, proč právě nám se přihodilo to, co se přihodilo. Taroty nás mohou také upozornit na zkoušky a výzvy, kterým se budeme muset během dne postavit, a využít jich ke své proměně. Posilují náš tvůrčí projev ale i to, co je doposud skryto jenom v našem podvědomí. Tarot nám může také poskytnout spolehlivý obrázek hladiny naší sebeúcty a objasnit nám, proč je naše sebeúcta v určité oblasti v pořádku a proč v jiné trpí. Je to pro mne prostředek pro komunikaci s Vámi a nalezení způsobu řešení problémů, nebo třeba právě těch krásných věcí, které Vás v budoucnu čekají...

Malá arkána přináší informace o běžných životních prožitcích, událostech díky čtyřem živlům v malé arkáně ukrytým. Já sama pracuji s Velkou arkánou, ta je pátým živlem, který nám ukazuje Ducha, ale i vlivy osudové a zásahy shůry. Pojďte je společně se mnou více poznat, pokud se Vám otevřou a ucítí Váš zájem komunikovat mohou nás mnohé naučit...

© 2009 Design by Václav Matoulek.